Καθαρισμοί

Καθαρισμοί

καθαρισμοί

Η εταιρία «ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ» αναλαμβάνει άμεσα και υπεύθυνα τον καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων με σύγχρονα και αθόρυβα μέσα.

Η εταιρία αναλαμβάνει με αμεσότητα και υπευθυνότητα τον καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Πιερία). 

Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς

  • Δεξαμενών
  • Στεγανών
  • Σωληνών
  • Υπογείων χώρων
  • Πυλωτών
  • Πλυντηρίων αυτοκινήτων
  • Πρατηρίων βενζίνης
  • Κοινόχρηστων χώρων
  • Αποχετεύσεων